vandaag

maandag

16 september ‘19

week 37

Disclaimer

Algemeen

Qwords verleent u hierbij toegang tot www.allevrijedagen.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Qwords en derden zijn aangeleverd. Qwords behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. 

 

Beperkte aansprakelijkheid

Qwords spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Qwords. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Qwords doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. 

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Qwords. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Qwords, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. 

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.